V Angole zlepšujeme vzdělání díky nové aplikaci 2019

V Angole zlepšujeme vzdělání díky nové aplikaci

Desetiletí občanských válek v Angole po sobě zanechaly rozvrácenou společnost a zničenou infrastrukturu. Provincie Bié ve středu země, kde Člověk v tísni od roku 2006 působí, patří k válkou a bídou nejvíce postiženým regionům. Staráme se tady o rozvoj vzdělání a zemědělství, zaměřujeme se na hygienickou i zdravotní osvětu a zlepšujeme přístup k pitné vodě. Podporujeme místní ženské spolky a nevládní organizace v boji proti chudobě nebo domácímu násilí.

Věříme, že klíčové je věnovat pozornost vzdělávání právě v těch oblastech, které byly konfliktem zasaženy nejvíce. Abychom zlepšili přístup k základnímu vzdělání, vyvinuli jsme mobilní aplikaci, která sbírá a vyhodnocuje informace v oblasti školství. Kromě dostupnosti vzdělání je totiž důležitá také jeho kvalita.

Díky aplikaci monitorujeme výkon učitelů a škol, a zjišťujeme tak příčiny konkrétních problémů v angolském školství. Na základě výsledků mohou učitelé absolvovat odborná školení a dále se profesionálně rozvíjet. Sběr dat navíc umožní místním odborům školství získat lepší povědomí o situaci ve školách. Zjistí tak, co je potřeba zlepšit, a zajistí efektivní fungování angolského vzdělávání.

Informace získané pomocí mobilní aplikace využije více než 1 000 škol a 64 000 studentů. „Aplikace bude mít pozitivní dopad na studenty i celou naši společnost, protože vzdělaný student přispěje k vytvoření lepší společnosti,“ říká Euclides Próspero Celestino, jeden ze supervizorů, kteří pracují na pilotním projektu aplikace EMA v angolských školách.

Aplikaci jsme vytvořili ve spolupráci s angolským ministerstvem školství a budeme ji používat v provinciích Huambo a Bié. Do veškerých úprav jsme od začátku zapojili místní odborníky na vzdělávání. Při tvorbě aplikace jsme mysleli také na to, aby se v budoucnu dala využít i v ostatních provinciích Angoly.Má to cenu...

Chci pomoci