V Zambii zlepšujeme podmínky na třech školách 2018

V Zambii zlepšujeme podmínky na třech školách

Více než tři čtvrtiny obyvatel venkovských oblastí Zambie žije pod hranicí chudoby. Tito lidé nemají dostatečný přístup ke kvalitnímu vzdělání a zdravotnictví ani ke zdrojům pitné vody. Výsledkem je negramotnost, nezaměstnanost, podvýživa a vysoká úmrtnost dětí do pěti let.

Od roku 2017 funguje v Západní provincii Zambie stálá zahraniční mise Člověka v tísni. Právě v této oblasti žije největší procento chudých domácností (82 %). Naším cílem je snižování míry podvýživy, zlepšování hygieny a přístupu k pitné vodě a podpora nejchudších obyvatel venkova v oblastech zemědělství, zdravotnictví a školství. Aktuálně pracujeme v okrese Kalabo západně od provinčního města Mongu. Jsou tu pouze čtyři střední školy. Cesta k nim trvá minimálně den, proto jsou pro většinu obyvatel žijících na hranici chudoby nedostupné. Zlepšit přístup k odbornému vzdělání a zajistit kvalitnější podmínky v místních školách tady patří k největším potřebám.

Zaměřili jsme se na zlepšení podmínek tří základních škol v okrsku Ndoka (Nangumba, Ndoka a Namatindi), které v současné době navštěvuje 1 454 žáků. Školy jsou postavené z málo kvalitních materiálů, nemají dostatečný počet toalet a dětem chybí školní pomůcky.

Díky sbírce Postavme školu v Africe stavíme ve školách 2 nové třídy včetně kabinetu pro učitele a také 4 latríny s místem na mytí rukou. Do škol dodáme potřebné vybavení (stoly, židle, tabule) a odpadkové koše. Také tu pro žáky vytvoříme zázemí, kde si budou moci mezi vyučováním odpočinout. Do výstavby aktivně zapojujeme rodiče a učitele. Žáci pomáhají s drobnými pracemi na zkrášlení prostředí škol – sázejí květiny nebo zdobí a malují školní zdi.Má to cenu...

Chci pomoci