Meja 2015

Meja

Hlavní foto: © Tereza Hronová, fotogalerie: © archiv ČvT, Tereza Hronová a Jan Horák

Deset let od otevření první školy ze sbírky Postavme školu v Africe, jsme 12. října slavnostně otevřeli již sedmnáctou sbírkovou školu ve vesničce Meja nedaleko etiopské Halaby.

Nová budova vznikla v areálu staré školy, která chátrá čím dál tím víc a tak hrozilo, že se místní děti nebudou mít brzy kde učit. Už takhle v Meji a okolí, kde žije téměř 5000 lidí, nemá přístup ke vzdělání jedno ze tří dětí. Navíc škola mohla nabídnout výuku jen od 1. do 7. třídy. Děti, které školu ukončily, už neměly možnost většinou studovat dál, protože jediná další škola v okolí je 2,5 kilometru daleko a její kapacity jsou značně omezené.

Nová školní budova je vybavena tabulemi, lavicemi a díky oknům je v učebnách dostatek světla. Učitelé mají také k dispozici množství pomůcek a učebnic. Nechybí ani zařízení na zachytávání dešťové vody a nové latríny.


V rámci tohoto projektu jsme také provedli rekonstrukci knihovny v základní škole Meja. Nová knihovna má okna, větrání, pevnou podlahu i střechu. Dostatečný počet židlí, stolů a 1000 nových knih poslouží všem studentům.

Nové budovy si dnes ve vesnici všimne každý, není to ale jediná změna ve vzdělávání. Ze sbírky byly zakoupeny nové učebnice a knížky, které doposud ve škole chyběly. Možná největší změnu pak pocítí žáci na stylu vyučování. Člověk v tísni dlouhodobě pracuje s učiteli a ukazuje jim moderní vzdělávací metody. Děti tak mezi sebou v rámci školy více spolupracují, předávají si zkušenosti a nebojí se aktivně zapojit do hodiny.Má to cenu...

Chci pomoci