Meja 2015

Meja

Deset let od otevření první školy ze sbírky Postavme školu v Africe, jsme 12. října slavnostně otevřeli již sedmnáctou sbírkovou školu ve vesničce Meja nedaleko etiopské Halaby.


Nová budova vznikla v areálu staré školy, která chátrá čím dál tím víc a tak hrozilo, že se místní děti nebudou mít brzy kde učit. Už takhle v Meji a okolí, kde žije téměř 5000 lidí, nemá přístup ke vzdělání jedno ze tří dětí. Navíc škola mohla nabídnout výuku jen od 1. do 7. třídy. Děti, které školu ukončily, už neměly možnost většinou studovat dál, protože jediná další škola v okolí je 2,5 kilometru daleko a její kapacity jsou značně omezené.

Nová školní budova je vybavena tabulemi, lavicemi a díky oknům je v učebnách dostatek světla. Učitelé mají také k dispozici množství pomůcek a učebnic. Nechybí ani zařízení na zachytávání dešťové vody a nové latríny.

Nové budovy si dnes ve vesnici všimne každý, není to ale jediná změna ve vzdělávání. Ze sbírky byly zakoupeny nové učebnice a knížky, které doposud ve škole chyběly. Možná největší změnu pak pocítí žáci na stylu vyučování. Člověk v tísni dlouhodobě pracuje s učiteli a ukazuje jim moderní vzdělávací metody. Děti tak mezi sebou v rámci školy více spolupracují, předávají si zkušenosti a nebojí se aktivně zapojit do hodiny.

Velké díky, nejen z etiopské Meji, patří všem dárcům sbírky Postavme školu v africe a také žákům více než dvaceti českých škol, kteří již tradičně díky svým výkonům při Běhu pro Afriku významně přispěli na stavbu nové školy. Děkujeme!

hlavní foto: © Tereza Hronová, fotogalerie: © archiv ČvT, Tereza Hronová a Jan Horák


Má to cenu...

Chci pomoci