Fiseha Genet 2009

Fiseha Genet

30. října 2009 jsme slavnostně otevřeli základní školu Fiseha Genet v okrese Kochore v Regionu jižních národů a národností. Ceremonie se kromě rodičů a dětí z blízkého okolí, zástupců okresního úřadu, regionálních úřadů a místních médií zúčastnili také poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil a posádka trabantů putujících Afrikou.


Jan Zahradil si prohlédl školu a její okolí, pohovořil s dětmi a místními zástupci a pronesl slavnostní řeč, ve které se mimo jiné zmínil, že s velkým zaujetím sleduje vzdělávací projekty, které v Etiopii realizujeme a zdůraznil jejich přínos pro prezentaci naší země v zahraničí:

„Nejde jen o fyzickou stavbu a zařizování škol, ale i o zavádění nových učebních metod – aktivní práce s učivem místo memorování. Kromě užitku pro nejmladší generace etiopských žáčků je to také skvělá reklama pro naši zemi!“

Škola jako komunitní centrum

Fiseha Genet je devátou školou postavenou z prostředků sbírky Postavme školu v Africe, kterou pořádáme ve spolupráci s Junákem. Finance na stavbu této školy jsme získali z 5. ročníku sbírky, ve kterém jsme vybrali celkem 3 682 006 Kč. Škola pro 200 žáků se skládá ze 4 tříd, které jsou vybaveny tabulemi, lavicemi a židlemi, a dvěma kabinety pro učitele. Aby výuka v nové škole byla kvalitní, vyškolili jsme také místní učitele a pomohli založit sdružení rodičů. Oproti jiným školám, do kterých musí děti docházet, stojí tato přímo ve vesnici a její role v chodu celé komunity bude proto mnohem výraznější.

Poprvé na školní schůzce

Podle dohody bude platy učitelů a náklady na opravy a provoz školy hradit okresní školský úřad ze svého rozpočtu. Společná zodpovědnost za chod školy zajistí její budoucí fungování. Součástí projektu „Postavme školu v Africe“ je také vytváření sdružení rodičů, která se pravidelně shází s učiteli a řeší docházku, prospěch a chování žáků ve školách. V Evropě věc zcela běžná, v Etiopii však nevídaná. Většina rodičů neměla možnost získat nějaké vzdělání, proto se mnozí na třídní schůzce podívají do školy poprvé.


Má to cenu...

Chci pomoci