Lante 2010

Lante

Do nové budovy školy v Lante, financované ze sbírky Postavme školu v Africe, usedli žáci poprvé v pondělí 4. října 2010. Vesnice je jedním z dobrých příkladů toho, jak podobná pomoc oživí místní komunitu.


V Lante jsme už v roce 2006 postavili školu pro 1.- 4. ročník. Sdružení rodičů žáků školy v následujících letech vystavělo další dvě budovy, aby získali prostory pro žáky 5. a 6. tříd. Zároveň na pozemku společně vysadili ovocné stromy a vybudovali zavlažovací systém. Sad dnes slouží nejen jako zdroj školních příjmů, ale i jako výukový prostor. Minulý rok nás zástupci vesnice požádali, abychom v Lante dostavěli 7. a 8. ročník a umožnili tak žákům další vzdělání v odpovídajících prostorách.

Jak vypadají běžné školy v Etiopii

Typická etiopská škola je postavena pouze ze dřeva a hlíny a má jen malá okna. Ve třídách se často tísní přes 100 žáků, učitelé nemají dostatečnou kvalifikaci a často učí neefektivním způsobem memorování. Celkově to není zrovna motivující prostředí ke studiu.

Kvalitní výuka ale vyžaduje prostor

Školy postavené z peněz dárců z Česka jsou naopak vybudovány z kvalitních materiálů, třídy mají větší okna a kapacitu maximálně 50 žáků. Také učitele školíme v moderních vyučovacích metodách. Školáci se tak aktivněji zapojují do výuky, učí se samostatně přemýšlet a spolupracovat se spolužáky. Vzdělání proto má i sociální rozměr.


Má to cenu...

Chci pomoci