Lenda 2008

Lenda

Na jaře roku 2008 jsme zahájili stavbu školy ve vesnici Lenda. Kromě školy jsme v tomto okrese vystavěli vodní vrt, který je hluboký téměř 250 metrů a zásobuje čistou pitnou vodou na 12 tisíc obyvatel. Tato škola byla postavena z prostředků, které se nám podařilo získat během 4. ročníku sbírky, ve kterém se vybralo 3 424 820 Kč.


Zapojení místní komunity

František Drozdek, zástupce českého velvyslance v Etiopii, školu slavnostně otevřel 24. 11. 2008. Při předávání starosta Lendy ocenil přínos školy v místě, kde dříve nebyl žádný přístup ke vzdělání a zdůraznil závazek místní komunity rozvíjet malý školní kampus. Svůj slib místní komunita ihned utvrdila uspořádáním lokální sbírky na učební pomůcky a další vybavení. Přispění místních je důležité, protože pomáhá převzít odpovědnost za chod školy.

Na 200 dětí zasedne do nových školních lavic

Do školy v Lower Lendě se poprvé vydalo na 200 dětí. Některé jako prvňáčci, jiné, které musely přerušit svou školní docházku, jdou rovnou do vyšších ročníků. Jedním z největších problémů, se kterými se musí potýkat, je nízká vzdělanost jejich rodičů, kteří nedostatečně chápou význam vzdělání a někdy jim školu zakazují. Místní sdružení rodičů a učitelů se rozhodlo tento problém řešit a věnují se proto celým rodinám. Vysvětlují význam vzdělání, díky kterému se výrazně zvyšuje šance dětí nežít v chudobě a hladu a přesvědčují rodiče o smysluplnosti školního vzdělání. Členům komunity poskytujeme školení, jak efektivně a systematicky pracovat s rodiči a jak zlepšovat fungování školy samotné.


Má to cenu...

Chci pomoci