Loke Abaya 2009

Loke Abaya

Dne 8. 10. 2009 byla slavnostně otevřena základní škola v obci Argada, která leží v etiopském okresu Loke Abaya v Regionu jižních národů. Jde v pořadí již o osmou dokončenou školu, kterou jsme postavili díky vaší pomoci. Projekt jsme realizovali především z peněz získaných během sbírky v roce 2009, ve které se vybralo 3 682 006 Kč.


Osmá škola je na světě!

Ceremonie se jako vždy zúčastnili rodiče a děti z blízkého okolí, zástupci vesnice, regionálních úřadů, místní média a nevládní organizace, které působí v oblasti vzdělávání.

„Těší nás, že se další etiopské děti mohou díky podpoře české veřejnosti začít vzdělávat. Škol je však stále velký nedostatek. V příštím roce bychom chtěli postavit – v závislosti na výsledku letošního ročníku sbírky – další dvě školy a navíc se zaměřit na otázku vody. V Etiopii nastává každoročně s obdobím sucha problém se získáváním pitné vody, obyvatelé ji musí každodenně donášet ze vzdálených zdrojů,“

přislíbila další rozvoj Michaela Brožová Burdová, vedoucí mise v Etiopii.

Plány na rozšíření

Nová školní budova v Loke Abaya má čtyři třídy, které jsou vybaveny tabulemi, lavicemi a židlemi. Každá z nich pohodlně pojme na 50 studentů. Pro učitele jsou v nich vyhrazeny dvě kanceláře. Vedle hlavní budovy brzy vyroste i ubytovna pro učitele, aby nemuseli složitě dojíždět z okolních větších vesnic. Každodenní dvouhodinové docházení bez jakékoli možnosti jiné dopravy je vyčerpávající.

Ubytovnu postaví vlastními silami lokální komunita. „Pokud místní musí vynaložit své prostředky, ať finanční nebo ve formě materiálu a práce, cítí za školu a její budoucí fungování větší odpovědnost,“ vysvětlila Michaela Brožová Burdová, vedoucí mise v Etiopii.

Moderní metody motivují žáky k důkladnějšímu studiu

Kromě možnosti ubytování jsme naučili místní lektory využívat moderní vyučovací metody. „Na většině etiopských škol dosud převládá tradiční způsob výuky založený na memorování textů. Člověk v tísni v zemi již několik let zavádí moderní způsoby výuky, při kterých jsou žáci aktivně zapojeni do hodiny, učí se formulovat problémy a skládat informace do souvislostí,“ vysvětlila Michaela Brožová Burdová. Účinnost těchto metod dokládají i srovnávací průzkumy ze škol, kde byly zaváděny. U nich vyplývá, že v dalších stupních studia žáci dosahují lepších výsledků, hlásí se a projevují větší zájem o vzdělání. Snad jim jejich odhodlání vydrží!


Má to cenu...

Chci pomoci