Umbolo Dikchicha 2011

Umbolo Dikchicha

Brány nové školy ve vesnici Umbolo Dikchicha se za přítomnosti představitelů místní správy, stařešinů, dětí i rodičů otevřely 28.6. 2011. Školu, kterou tvoří 4 třídy, sborovna a kancelář ředitele, postavila během 4 měsíců místní firma. 200 židlí, 100 lavic, 2 knihovny, 4 tabule, 2 katedry a 5 židlí pro učitele zhotovila partnerská nevládní organizace Shiny day, která nabízí vzdělání sirotkům, jejichž rodiče zemřeli na AIDS.


Nová škola plně v provozu aneb půl roku poté

Škola ve vesnici Umbolo Dikkicha, padesát kilometrů od Awassy, vznikla díky Vašim příspěvkům na sbírku Postavme školu v Africe, děkujeme Vám!

Nová budova stojí naproti nevyhovující staré hliněné škole, kde se však část dětí stále učí. Poptávka po vzdělání je v oblasti vysoká. „ Naší školu navštěvuje celkem 947 dětí, učíme proto v obou budovách a samozřejmě na dvě směny“, vysvětluje nám situaci ředitel školy, Ermias Erasa. „ Místní komunita tu vzdělání svých dětí podporuje více než je obvyklé. Pokud někteří rodiče své děti do školy neposílají, vyrazím na komunitní setkání, abych jim domluvil. Zatím jsme přijali každé dítě, které se do školy přihlásilo,“ doplňuje pan Erasa.

Zatímco běžným etiopským standardem je osmdesát dětí v jedné třídě, v již dvanácté sbírkové škole se učí v jedné třídě dětí jen padesát. Na české poměry se to zdá stále hodně, ale zde je změna patrná na první pohled. Nová budova je prosvětlená, vybavená novým nábytkem, ve třídách je i díky menšímu počtu žáků příjemně.

Desetiletá školačka Umare Galato nám o nové škole vypráví: „Než byla otevřená tahle nová škola, chodila jsem do jiné, vzdálenější a jedna cesta mi trvala někdy až hodinu. Novou školu mám jen pět minut chůze, takže mi občas zbude čas i na fotbal s kamarády. Z předmětů ve škole mám ráda náš místní jazyk Sidamo a angličtinu a doufám, že jednou budu doktorkou.“


Má to cenu...

Chci pomoci