Zambie (3 školy) 2018

Zambie (3 školy)

V Zambii jsme zlepšili podmínky na třech školách

Více než tři čtvrtiny obyvatel venkovských oblastí Zambie žijí pod hranicí chudoby. Tito lidé nemají dostatečný přístup ke kvalitnímu vzdělání a zdravotnictví ani ke zdrojům pitné vody. Výsledkem je vysoká míra negramotnosti, nezaměstnanosti či podvýživy a časté úmrtí dětí do pěti let.


Od roku 2017 funguje v Západní provincii Zambie stálá zahraniční mise Člověka v tísni. Právě v této oblasti je vůbec nejvíce chudých domácností (82 %). Snažíme se snižovat míru podvýživy, zlepšujeme hygienu a přístup k pitné vodě a podporujeme nejchudší obyvatele venkova v oblasti zemědělství, zdravotnictví a školství. Aktuálně pracujeme v okrese Kalabo západně od provinčního města Mongu. Jsou tady pouze čtyři střední školy. Cesta k nim trvá minimálně den, proto jsou pro většinu obyvatel žijících na hranici chudoby nedostupné. Lepší přístup k odbornému vzdělání a kvalitnější podmínky v místních školách jsou tady více než potřeba.

Zaměřili jsme se na zlepšení podmínek tří základních škol v okrsku Ndoka (Nangumba, Ndoka a Namatindi), které v současnosti navštěvuje 1 454 žáků. Školy jsou postavené z málo kvalitních materiálů, nemají dostatečný počet toalet a dětem chybí školní pomůcky.

Díky sbírce Postavme školu v Africe jsme v letech 2018 – 2019 v Nangumbe postavili 2 nové třídy včetně kabinetu pro učitele a také 4 latríny s místem na mytí rukou. Zkrášlili jsme rovněž současnou budovu školy, kde jsme vyměnili dveře a okna za nové a kvalitnější. Vymalovali jsme stěny a přidali květinové zahrádky před budovu školy.

Opravili jsme též školy v Namatindi a Ndoka. V budovách jsme vyměnili rozbitá okna za nová, vymalovali jsme stěny a zkrášlili okolí. Kromě toho už jsme v těchto školách rozdali školní lavice, židle a tabule.

Do výstavby jsme aktivně zapojili rodiče a učitele. Žáci pomáhali s drobnými pracemi na zkrášlení prostředí škol – sázeli například květiny nebo zdobili a malovali školní zdi.


Má to cenu...

Chci pomoci